Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Referencie


 Vrbická 1885 L.M. - 6 vchodov, /106 schránok + DZ + prístupový systém + senzorové osvetlenie/

Priebežná 489. L.M. - 3 vchody, /72 schránok + DZ +  prístupový systém/

Pod Slivkou 520. L.M. - 4 vchody, /72 schránok + DZ +  prístupový systém + senzorové osvetlenie/

Nábrežie A.Stodolu - Majerská L.M. - 4 vchody, /92 schránok/

Dudova ulica L.M. - /DZ +  prístupový systém + senzorové osvetlenie/

Fraňa Kráľa L.H. - /DZ + senzorové osvetlenie/

Lipová L.M. - 4 vchody, /85 schránok + DZ/

Liptovský Hrádok Belánska 574 - /96 schránok/

Brezová L.M. - 5 vchodov, /106 schránok/

Interšport L.M. - /10 schránok/

Belopotockého L.M. - / 72 schránok + prístupový systém/

Tatranská 60 Ružomberok - /10 schránok/

Vansovej L.M. - 2 vchody /20 schránok + DZ + prístupový systém + senzorové osvetlenie/

Žiarska 602/2 L.M. - /50 schránok + prístupový systém + senzorové osvetlenie/

1.Mája L.M. - /6 schránok/

J.D.Matejovie 549 L.H. - 6 vchodov, /48 schránok/

Senická L.M. - /senzorové osvetlenie/

Komenského L.M. - 2 vchody, /DZ/

Stodolova 3 L.M. - /54 schránok/

M.R.Štefánika 127 L.H. - 2 vchody, /6 schránok + DZ + prístupový systém/

Pod slivkou 519/5 L.M. - /prístupový systém + senzorové osvetlenie/

Štiavnická 6 Ružomberok - /schránky + DZ/

Rázusova 9 L.M. - /9 schránok + DZ + prístupový systém + senzorové osvetlenie/

1 . Mája L.M. - /40 schránok + prístupový systém + senzorové osvetlenie/

J.D.Matejovie 549 L.H. - 4 vchody, /DZ - repas/

Novackého2-8 Bratislava schránky,prepojenie, príst.systém-4 vchody,8 príst.syst.256x čip

Senická Lipt.Mikuláš schránky, 2 x prístupový systém

Pltnícka1844/9 I/2 Lipt.Mikuláš schránky, menovky a údržba tabla

Pod slivkov 519/7 Lipt.Mikuláš schránky,príst.syst.,prepoj.,telef.

Krmeš tablo, príst.systém, schránky, vedenie

Hajdociho 16 Trnava schránky

Pod slivkou 519/6 senzory

1.Mája1945  Lipt.Mikuláš 6xschránky,12 x príst.syst.,6x svetlo Oľga

Morušova 517/9,11 Lipt.Mikuláš 2x príst.systém

Jesenského Lipt.Mikuláš schránky,dorozumievanie,rozvody,telefóny

L.Peter 1x príst.systém

Senická Lipt.Mikuláš nové tablo, prepojenie,oprava,telefónov

Kemi 629 Lipt.Mikuláš 3 vchody schránky,dorozumievanie,senzory

Námestovo montáž poštových schránok

Opavska 619/1, Lipt.Mikuláš oprava kabeláže

TKB Jasná prístupové systémy

Kollárova Lipt.Mikuláš 1 vchod- 2x prístupový  systém

R.Trúchly prístupový  systém-výťah

I /1 Lipt.Mikuláš oprava rozvodov a telefónov

Vrbická 1944 Lipt.Mikuláš schránky do muriva

Športový klub Lipt.Mikuláš - dve schránky

Kollárova Lipt.Mikuláš - Prepojenie elektromerov

Jesenského 1314 Lipt.Mikuláš senzorové osvetlenie schodiska

Bottova Lipt.Mikuláš - Montáž schránok

Č.S.L.brigády Lipt.Mikuláš -Montáž schránok

Rázusova1821 Lipt.Mikuláš - telefóny, schránky, prepojenie systému  dorozumievania a senzorové osvetlenie schodiska

Elektro-IVÁK Ružomberok - montáž schránok

Žiarska 604/6 Lipt.Mikuláš - prístupový  systém, 2x vitrína

M.R.Štefánika Lipt. Hrádok senzorové osvetlenie schodiska, schránky, prístupový  systém, rozvody

Vialens s.r.o. Palúcka Lipt.Mikuláš schránka na rodinnom dome + systém  dorozumievania

ČSL Brigády Lipt.Mikuláš senzorové osvetlenie

Nábrežie 4. apríla 1837 Lipt.Mikuláš oprava tlačidlového tabla

Jefremovská 632 Lipt.Mikuláš - poštové schránky 64x + 2x prístupový  systém

Jánošíkova Lipt.Mikuláš 6xschránky, digitálny systém  dorozumievania + prístupový  systém a senzorové osvetlenie schodiska

Zohorská,Borská... Bratislava 18x prístupový  systém, 10x digitálny systém  dorozumievania 

Hurbanova Lipt.Mikuláš 3x schránky + systém  dorozumievania + kabeláž

Za Bocianom 555 Lipt.Mikuláš 3x renovácia schránok + 3x prístupový  systém

Tatrapet Lipt.Mikuláš vnútorné schránky

Jilemnického Lipt.Mikuláš schránky 3 vchody + prístupový  systém

kpt.Nálepku Lipt.Mikuláš senzorové osvetlenie schodiska, digitálny systém  dorozumievania

Senická 622 Lipt.Mikuláš 49 schránok + prepojenie a prístupový  systém

ČSL Brigády Lipt.Mikuláš senzorové osvetlenie schodiska

Borská Bratislava prístupový  systém na oplotené stojisko komunálneho odpadu

Okoličné Montáž poštových schránok a prístupového systému

Beňadiková  Montáž poštových schránok

 

 


TOPlist